SOCIAL MEDIA

   

Volume 8, Issue 11

Development and Trend of New Unmanned Mine Transport Vehicle

1-8

 

Tao Jia, Tianyi Huo, Haidong Wang, Zhengzheng Lv, Xingyu Lu, and Zhenhua Li

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0001

Design of Information and Communication Wargaming System

9-15

 

Kai Gao, Dong Li, Jiang Zhang, Yanlin Wu

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0002

Application of BIM+VR in the Field of Building Construction

16-21

 

Shengxuan Ding, Jiren Li, Mengbo Zhang, Yang Yuan, Mingxuan Liu

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0003

Research on Human Recognition of Post Disaster Search and Rescue Robot based on YOLOv7 Fusionattention Mechanism

22-27

 

Pengbo Feng, Yuming Qi, Sanpeng Deng, Chen Zhu

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0004

Residual Life Prediction Method for Rolling Bearings based on Basic Scale Entropy and Unscented Particle Filter

28-40

 

Kai Dong, Xiong Hu, Zhiwei Sun

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0005

Development of Pure Austenitic Stainless Steel Electrode A407

41-45

 

Hao Li, Lian Li

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0006

Research Progress on Deep Learning based Image Style Migration Methods

46-54

 

Kaige Huang, Ming Lei, Baihong Zhou, Qing Yang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0007

Numerical Simulation Research on Flow Field Characteristics of Umbrella Wind Turbine

55-61

 

Daorina Bao, Xujiang Liu, Jiawen Liu

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0008

Forecasting and Planning Model Design for Gold-Bitcoin Market Investment

62-77

 

Liangliang Yang, Xuan Tang, Fangying Nan, Jingqi Dai, and Yu Xi

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0009

Application and Practical Research of BIM5D in Intelligent Construction Engineering Design

78-83

 

Mengbo Zhang, Jiren Li, Shengxuan Ding, Qishao Yuan

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0010

The Mechanical Analysis of University Chairs based on Body Pressure Distribution

84-100

 

Huixian Kou, Xiaoliang Zhang, Xin Chen, Jiening Liu, Dongming Diao

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0011

Ultrasound Video Object Segmentation of Renal Parenchyma

101-106

 

Ru Wang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0012

Research on Virtual Simulation based on Eye Movement Tracking

107-114

 

Shaopeng Li, Yuming Qi, Qiangqiang Li, Ming Zhang, Pengbo Feng

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0013

Research on Application of Radio Wave Perspective Technology in the Working Face of Yu Wang Coal Mine

115-121

 

Yilong Wang, Cunqiang Chen, Fan Cui, Leiyu Gu, Caiyun Yin, Rui Cao, Yunfei Cao, Liuxiong Liao

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0014

Application of TiO2/TiC Modified Carbon Cloth Electrode in Microbial Fuel Cells

122-130

 

Yeli Yan, Zhibin Wang, Peibo Shi, Haodong Yin, and Fanghao Li

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0015

Design and Research of High Strength Wire Cloth Cutting Machine

131-141

 

Hao Liu, Hui Yang, Rui Wang, Yuming Qi, Xinlei Chen

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0016

Extreme Filtering Fuzzy C-Means Clustering Segmentation Method with Neighborhood Constraints

142-151

 

Hongyan Zhang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0017

Intellectual Property Protection in E-commerce

152-157

 

Ya Wang, Yanmei Yang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0018

Design of New Agricultural Feeder

158-164

 

Congxiao Xu, Hua Zhuang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0019

Application of Transient Electromagnetic Method and Seismic Profile Method in Advanced Forecast

165-172

 

Guihe Li, Yilong Wang, Fan Cui, Caiyun Yin, Haijun Wang, Leiyu Gu, Yunfei Cao, Leilei Yang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0020

The Sealing Effect Improvement Prediction of Rubber Packer in Oil Well based on Yeoh_revised Model

173-188

 

Peng Fan, Jingyan Zhang, Jin Zhang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0021

Research on SLAM System of Quadruped Robot Using Odometer

189-196

 

Chen Zhu, Yuming Qi, Sanpeng Deng, Mingkun Luo, Pengbo Feng

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0022

Effect of Chitosan and Citric Acid on Properties of Hydrogels based on Modified Cellulose

197-203

 

Sidan Li, Yuejing Bin, Weidong Wang, Gongbing Sun, Shihua Xu, Yongmou Zeng, Meiyuan Li, Qiongan Meng, Siji Chen, Yuan Yuan

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0023

A Review of Current Research on Human Sensing for Minimally Invasive Surgical Machines based on Fiber Optic Gratings

204-215

 

Yue Feng, Liqiang Wang, Bolin Hao

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0024

Study on Shearer Control System based on Fuzzy RBF Neural Network

216-220

 

Gelun Zhai

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0025

Analysis on Gap Size Design of Active Trailing Edge Flaps

221-227

 

Shengyong Fang, Linghua Dong, and Weidong Yang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0026

Research on Simulation Evaluation of Tactical Internet Network under Dynamic View

228-236

 

Yanlin Wu, Feng Li, Wei Zhu, Zongzhe Nie

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0027

Memory Read and Write System based on Android Root Environment

237-240

 

Jie Wu, Qin Wang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0028

Design of an Efficient Indoor Lighting System based on PLC Control

241-245

 

Songzhe Pan, Zhengjun Jiang, Jinjin Peng, Jialiang Hu, and Panpan Liu

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0029

Research on Two-stage Reconfiguration Algorithm of Ship Power System based on Heuristic Algorithm

246-251

 

Anqi Zhu

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0030

Lightweight Design of Series Cooperative Manipulator Structure

252-261

 

Qiangqiang Li, Yuming Qi, Lin Han, Hao Liu, Shaopeng Li, Zewei Yang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0031

Analysis on the Development of Semiconductor Manufacturing Processes

262-266

 

Zihan He

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0032

Deep Learning-based Chip Identification of Discarded Circuit Boards

267-273

Zhipeng Wang, Jin Chen, Liying Yang, Zhongxiang Wang

DOI:10.6919/ICJE.202211_8(11).0033

Copyright © 2014-2023 Boya Century Publishing. All rights reserved, USA and worldwide.